Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

13. Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)
CRE

Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (2017/2605(RSP))

Juhataja tutvustas temaatilise arutelu menetlust (kodukorra artikkel 153a).

Roberta Metsola (fraktsiooni PPE nimel) avas arutelu.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht eelmise sõnavõtja märkuste kohta, Mara Bizzotto, kes selgitas neid märkusi (juhataja ütles, et Mara Bizzotto märkusi kontrollitakse), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson ja Cristian Dan Preda.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Sõna võtsid Julian King (komisjoni liige) ja Ian Borg.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika