Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

13. Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel(debat)
Volledige verslagen

Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel (2017/2605(RSP))

De Voorzitter licht de procedure van het “actualiteitendebat” (artikel 153 bis van het Regelement) toe.

Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, opent het debat.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, over de woorden van de vorige spreker, Mara Bizzotto, die deze toelicht (de Voorzitter antwoordt dat de woorden van Mara Bizzotto zullen worden geverifieerd), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson en Cristian Dan Preda.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie) en Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid