Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg

13. Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli(debata)
Pełne sprawozdanie

Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (2017/2605(RSP))

Przewodniczący przedstawił procedurę "Debata na aktualny temat" (art. 153a Regulaminu).

Roberta Metsola w imieniu grupy PPE zainicjował debatę.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, na temat wystąpienia przedmówczyni, Mara Bizzotto, z wyjaśnieniami (Przewodniczący odpowiedział, że wystąpienie Mary Bizzotto zostanie sprawdzone), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson i Cristian Dan Preda.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Głos zabrali: Julian King (członek Komisji) i Ian Borg.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności