Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg

13. Dezbatere tematică - Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de la Bruxelles(dezbatere)
Stenograma

Dezbatere tematică - Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de la Bruxelles (2017/2605(RSP))

Președintele a prezentat procedura pentru „Dezbaterile tematice” (articolul 153a din Regulamentul de procedură).

Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, a lansat dezbaterea.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, cu privire la spusele vorbitoarei anterioare, Mara Bizzotto, care a adus precizări (Președintele a răspuns că spusele Marei Bizzotto vor fi verificate), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson și Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit: Julian King (membru al Comisiei) și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate