Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

13. Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli(rozprava)
CRE

Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (2017/2605(RSP))

Predseda uviedol postup „tematická rozprava“ (článok 153a rokovacieho poriadku).

Roberta Metsola v mene skupiny PPE začala rozpravu.

V rozprave vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin v mene skupiny PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht k vyjadreniam predchádzajúcej rečníčky, Mara Bizzotto so spresňujúcimi informáciami (predsedajúci odpovedal, že výroky Mary Bizzottovej budú overené), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

V rozprave vystúpili: Julian King (člen Komisie) a Ian Borg.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia