Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2015

Внесени текстове :

A8-0141/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Обяснение на вота
PV 16/03/2017 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

14. Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Joachim Zeller, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel и Karoline Graswander-Hainz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná и Igor Šoltes.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Iuliu Winkler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност