Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Äänestysselitykset
PV 16/03/2017 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

14. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Joachim Zeller, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel ja Karoline Graswander-Hainz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Iuliu Winkler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö