Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

14. Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden(debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, David Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel en Karoline Graswander-Hainz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Iuliu Winkler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 16.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid