Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2015

Predkladané texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

14. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach(rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel a Karoline Graswander-Hainz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Iuliu Winkler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia