Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2015

Ingivna texter :

A8-0141/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Röstförklaringar
PV 16/03/2017 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

14. Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden(debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Lampros Fountoulis, grupplös, Joachim Zeller, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel och Karoline Graswander-Hainz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná och Igor Šoltes.

Talare: Cecilia Malmström och Iuliu Winkler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy