Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

15. Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000007/2017), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner esitas küsimuse.

Julian King (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Claudia Țapardel fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel ja David Coburn, kes esitas sinist kaarti tõstes talle küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid António Marinho e Pinto, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, ja Marek Jurek selle vastuse kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Julian King.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika