Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

15. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000007/2017) – Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner esitteli kysymyksen.

Julian King (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Claudia Țapardel S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, ja David Coburn, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen edellä mainitulle.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: António Marinho e Pinto, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, ja Marek Jurek tästä vastauksesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ja Jean-Paul Denanot.

Julian King käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö