Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 15., Szerda - Strasbourg

15. Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (vita)
CRE

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000007/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner kifejti a kérdést.

Julian King (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Țapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és David Coburn, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: ez utóbbi.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: António Marinho e Pinto, aki válaszol David Coburn kékkártyás kérdésére, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, és Marek Jurek e válaszról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Julian King.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat