Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 15 d. - Strasbūras

15. Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo persvarstymas(diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000007/2017) kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Reglamento dėl Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo peržiūra (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner pristatė klausimą.

Julian King (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu ir David Coburn (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą pastarajam).

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: António Marinho e Pinto (jis atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė György Schöpflin), Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek) ir Marek Jurek dėl šio atsakymo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Julian King.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika