Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - Strasbūra

15. Regulas par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana(debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000007/2017) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Regulas par Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP)).

Danuta Maria Hübner izvērsa jautājumu.

Julian King (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās György Schöpflin PPE grupas vārdā, Claudia Țapardel S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, un David Coburn, uzdodot zilās kartītes jautājumu iepriekšējam runātājam.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās António Marinho e Pinto, kas atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, un Marek Jurek par šo atbildi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Julian King.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika