Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg

15. Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych(debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000007/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Przegląd rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner rozwinęła pytanie.

Julian King (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Claudia Țapardel w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE i David Coburn, aby zadać przedmówcy pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: António Marinho e Pinto, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki Davida Coburna, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez György Schöpflina, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, i Marek Jurek w sprawie tej odpowiedzi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Julian King.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności