Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg

15. Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene(dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000007/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner a dezvoltat întrebarea.

Julian King (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Claudia Țapardel, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, și David Coburn, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui António Marinho e Pinto.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: António Marinho e Pinto, care a răspuns la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de David Coburn, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, și Marek Jurek privind răspunsul primit.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Julian King.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate