Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. marec 2017 - Strasbourg

15. Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij(razprava)
CRE

Vprašanje za ustni odgovor (O-000007/2017) ki ga je postavil Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner je predstavila vprašanje.

Julian King (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Claudia Țapardel v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, in David Coburn, ki je prejšnjemu govorniku z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so António Marinho e Pinto, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, in Marek Jurek o tem odgovoru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand in Jean-Paul Denanot.

Govoril je Julian King.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov