Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2343(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0042/2017

Внесени текстове :

A8-0042/2017

Разисквания :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0092

Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

16. Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон [2015/2343(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Michael Gahler и Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler и Esteban González Pons представиха доклада.

Изказа се Ian Borg (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Arnaud Danjean, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden и Charles Goerens.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Ian Borg, Michael Gahler и Esteban González Pons.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност