Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2343(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0042/2017

Esitatud tekstid :

A8-0042/2017

Arutelud :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Hääletused :

PV 16/03/2017 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0092

Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

16. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju ning Lissaboni lepingust tulenevate võimaluste kohta [2015/2343(INI)] - Väliskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Michael Gahler ja Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler ja Esteban González Pons tutvustasid raportit.

Sõna võttis Ian Borg (ametis olev eesistuja) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden ja Charles Goerens.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võtsid Ian Borg, Michael Gahler ja Esteban González Pons.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika