Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2343(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0042/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0042/2017

Keskustelut :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0092

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

16. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (keskustelu)
CRE

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet [2015/2343(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Michael Gahler ja Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler ja Esteban González Pons esittelivät mietinnön.

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden ja Charles Goerens.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo ja Takis Hadjigeorgiou.

Puheenvuorot: Ian Borg, Michael Gahler ja Esteban González Pons.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö