Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2343(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0042/2017

Ingediende teksten :

A8-0042/2017

Debatten :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Stemmingen :

PV 16/03/2017 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0092

Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

16. Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden(debat)
Volledige verslagen

Verslag over de constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden [2015/2343(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Michael Gahler en Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler en Esteban González Pons lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden en Charles Goerens.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg, Michael Gahler en Esteban González Pons.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 16.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid