Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2343(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0042/2017

Teksty złożone :

A8-0042/2017

Debaty :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Głosowanie :

PV 16/03/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0092

Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg

16. Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony(debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie skutków konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – możliwości oferowane przez traktat z Lizbony [2015/2343(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Michael Gahler i Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler i Esteban González Pons przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden i Charles Goerens.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrali: Ian Borg, Michael Gahler i Esteban González Pons.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności