Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2343(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2017

Texte depuse :

A8-0042/2017

Dezbateri :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Voturi :

PV 16/03/2017 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0092

Proces-verbal
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg

16. Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona(dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona [2015/2343(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Michael Gahler și Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler și Esteban González Pons și-au prezentat raportul.

A intervenit Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden și Charles Goerens.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit: Ian Borg, Michael Gahler și Esteban González Pons.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 16.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate