Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2343(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0042/2017

Predkladané texty :

A8-0042/2017

Rozpravy :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0092

Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

16. Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva(rozprava)
Doslovný zápis

Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva [2015/2343(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Michael Gahler a Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler a Esteban González Pons uviedli správu.

V rozprave vystúpil Ian Borg (predseda Rady), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden a Charles Goerens.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpili: Ian Borg, Michael Gahler a Esteban González Pons.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia