Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2228(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2017

Внесени текстове :

A8-0032/2017

Разисквания :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0093

Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

17. Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (разискване)
CRE

Доклад относно интегрираната политика на Европейския съюз за Арктика [2016/2228(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen представиха доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията РECH), Jens Nilsson (докладчик по становището на комисията REGI), Michael Gahler, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Julian King, Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 16.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност