Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2228(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0032/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2017

Keskustelut :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0093

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

17. Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (keskustelu)
CRE

Mietintö arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta [2016/2228(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen esittelivät mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Nilsson (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Heidi Hautala, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström ja José Inácio Faria.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Julian King, Urmas Paet ja Sirpa Pietikäinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö