Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2228(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0032/2017

Ingediende teksten :

A8-0032/2017

Debatten :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Stemmingen :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0093

Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

17. Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied(debat)
Volledige verslagen

Verslag over een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied [2016/2228(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Urmas Paet en Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet en Sirpa Pietikäinen lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Jens Nilsson (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Urmas Paet en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 16.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid