Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2228(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0032/2017

Teksty złożone :

A8-0032/2017

Debaty :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Głosowanie :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0093

Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg

17. Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki(debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki [2016/2228(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Jens Nilsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Julian King, Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 16.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności