Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2228(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2017

Predkladané texty :

A8-0032/2017

Rozpravy :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0093

Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

17. Integrovaná politika EÚ pre Arktídu(rozprava)
Doslovný zápis

Správa o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu [2016/2228(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen uviedli správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Jens Nilsson (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Michael Gahler v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpili: Julian King, Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia