Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2309(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 18
CRE 15/03/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

18. Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο [2016/2309(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Ο Charles Tannock παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko και Ivica Tolić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Charles Tannock.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου