Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2309(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0050/2017

Ingivna texter :

A8-0050/2017

Debatter :

PV 15/03/2017 - 18
CRE 15/03/2017 - 18

Omröstningar :

PV 16/03/2017 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0094

Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

18. Rapport för 2016 om Montenegro(debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro [2016/2309(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko och Ivica Tolić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Davor Škrlec.

Talare: Julian King och Charles Tannock.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 16.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy