Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 19
CRE 15/03/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.10
CRE 16/03/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0095

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

19. Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις [2016/2008(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ο Ramón Jáuregui Atondo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabella Adinolfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Ramón Jáuregui Atondo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου