Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017, včetně Římského prohlášení (rozprava)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda mezi EU a Brazílií: změna koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***II (hlasování)
  9.5.Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii ***I (hlasování)
  9.6.Překážky bránící občanům EU svobodně se pohybovat a pracovat na vnitřním trhu (hlasování)
  9.7.Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (hlasování)
  9.8.Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Tematická rozprava – Evropský program pro bezpečnost: rok po útocích v Bruselu (rozprava)
 14.Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (rozprava)
 15.Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)
 16.Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (rozprava)
 17.Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu (rozprava)
 18.Zpráva o Černé Hoře za rok 2016 (rozprava)
 19.Elektronická demokracie v Evropské unii: možnosti a výzvy (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (167 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1861 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (25 kb) Jmenovitá hlasování (88 kb) 
 
Zápis (264 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (443 kb) Jmenovitá hlasování (1425 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí