Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (forhandling)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Aftale mellem EU og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.2.Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.3.Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
9.4.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (afstemning)
  
9.5.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (afstemning)
  
9.6.Hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked (afstemning)
  
9.7.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (afstemning)
  
9.8.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles (forhandling)
 14.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
 15.Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (forhandling)
 16.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (forhandling)
 17.En integreret EU-politik om Arktis (forhandling)
 18.2016-rapport om Montenegro (forhandling)
 19.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1861 kb) 
 
Protokol (79 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (25 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (87 kb) 
 
Protokol (265 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (431 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1269 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik