Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu 9.–10. märtsi 2017. aasta kohtumise järeldused, sh Rooma deklaratsioon (arutelu)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Hääletused
  9.1.ELi ja Brasiilia vaheline leping: kontsessioonide muutmine Horvaatia loendis selle riigi ELiga ühinemise käigus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamine Kreekas * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (hääletus)
  9.5.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (hääletus)
  9.6.ELi kodanike vaba liikumise ja töötamise takistused siseturul (hääletus)
  9.7.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (hääletus)
  9.8.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Temaatiline arutelu – ELi julgeoleku tegevuskava: aasta pärast Brüsseli rünnakuid (arutelu)
 14.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (arutelu)
 15.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (arutelu)
 16.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (arutelu)
 17.ELi integreeritud Arktika-poliitika (arutelu)
 18.2016. aasta Montenegro aruanne (arutelu)
 19.E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (166 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (79 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (24 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (89 kb)
 
Protokoll (258 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (418 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1354 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika