Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 9.–10. maaliskuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät, Rooman julistus mukaan lukien (keskustelu)
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 9.Äänestykset
  
9.1.EU:n ja Brasilian välinen sopimus: Kroatian myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttaminen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kreikan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.4.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (äänestys)
  
9.5.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I (äänestys)
  
9.6.EU:n kansalaisten vapautta liikkua ja työskennellä sisämarkkinoilla rajoittavat tekijät (äänestys)
  
9.7.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (äänestys)
  
9.8.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Ajankohtainen keskustelu – Euroopan turvallisuusagenda: vuosi Brysselin iskujen jälkeen (keskustelu)
 14.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä (keskustelu)
 15.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu (keskustelu)
 16.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (keskustelu)
 17.Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka (keskustelu)
 18.Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 19.Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (169 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1861 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (25 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (113 kb) 
 
Pöytäkirja (265 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (424 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1355 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö