Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. március 15., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2017. március 9-10-i ülésének következtetései, beleértve a római nyilatkozatot is (vita)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája
  
9.1.EU–Brazília-megállapodás: a Horvátország engedményes listáján szereplő engedményeknek az EU-csatlakozás során történő módosítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.A DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (szavazás)
  
9.5.A 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használata ***I (szavazás)
  
9.6.Az uniós polgárok szabad mozgása és belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályok (szavazás)
  
9.7.Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása (szavazás)
  
9.8.Iránymutatások a 2018. évi költségvetéshez – III. szakasz (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita időszerű kérdésekről - uniós biztonsági stratégia: egy évvel a brüsszeli merényletek után (vita)
 14.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc (vita)
 15.Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (vita)
 16.A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (vita)
 17.Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (vita)
 18.A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés (vita)
 19.e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (172 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (1861 kb) 
 
Jegyzőkönyv (79 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (26 kb) Név szerinti szavazás eredménye (89 kb) 
 
Jegyzőkönyv (272 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (433 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1362 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat