Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie
  
9.1.Porozumienie między UE a Brazylią: zmiana list koncesyjnych Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Uruchomienie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Rozpoczęcie w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (głosowanie)
  
9.5.Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (głosowanie)
  
9.6.Przeszkody w swobodzie przemieszczania się i pracy obywateli UE na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  
9.7.Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (głosowanie)
  
9.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (debata)
 14.Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (debata)
 15.Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (debata)
 16.Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (debata)
 17.Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (debata)
 18.Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (debata)
 19.e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1861 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Wyniki głosowań imiennych (88 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (436 kb) Wyniki głosowań imiennych (1288 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności