Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (rozprava)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Dohoda medzi EÚ a Brazíliou: zmena koncesií v listine Chorvátska v rámci jeho pristúpenia k Európskej únii *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (hlasovanie)
  
9.5.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (hlasovanie)
  
9.6.Prekážky v slobodnom pohybe a práci na vnútornom trhu pre občanov EÚ (hlasovanie)
  
9.7.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (hlasovanie)
  
9.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli (rozprava)
 14.Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (rozprava)
 15.Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 16.Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava)
 17.Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava)
 18.Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (rozprava)
 19.Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1861 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (25 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (100 kb) 
 
Zápisnica (268 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (429 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1354 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia