Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 15. marec 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 9. in 10. marca 2017, vključno z rimsko izjavo (razprava)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sporazum med EU in Brazilijo: spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (glasovanje)
  
9.5.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (glasovanje)
  
9.6.Ovire za prosto gibanje in delo državljanov EU na notranjem trgu (glasovanje)
  
9.7.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (glasovanje)
  
9.8.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)
 14.Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (razprava)
 15.Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (razprava)
 16.Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (razprava)
 17.Celostna politika EU za Arktiko (razprava)
 18.Poročilo o Črni gori za leto 2016 (razprava)
 19.E-demokracija v EU: potencial in izzivi (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (163 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (1861 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (25 kb) Izid poimenskega glasovanja (88 kb) 
 
Zapisnik (258 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (424 kb) Izid poimenskega glasovanja (1352 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov