Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Omröstning
  
9.1.Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med landets anslutning till EU *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (omröstning)
  
9.5.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (omröstning)
  
9.6.Hinder för unionsmedborgares fria rörlighet och frihet att arbeta på den inre marknaden (omröstning)
  
9.7.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (omröstning)
  
9.8.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (debatt)
 14.Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (debatt)
 15.Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 16.Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (debatt)
 17.En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)
 18.Rapport för 2016 om Montenegro (debatt)
 19.E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (168 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1861 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (88 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (425 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1354 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy