Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 79k
2017. március 15., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Az Európai Tanács 2017. március 9-10-i ülésének következtetései, beleértve a római nyilatkozatot is (vita)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája
  
9.1.EU–Brazília-megállapodás: a Horvátország engedményes listáján szereplő engedményeknek az EU-csatlakozás során történő módosítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.A DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (szavazás)
  
9.5.A 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használata ***I (szavazás)
  
9.6.Az uniós polgárok szabad mozgása és belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályok (szavazás)
  
9.7.Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása (szavazás)
  
9.8.Iránymutatások a 2018. évi költségvetéshez – III. szakasz (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita időszerű kérdésekről - uniós biztonsági stratégia: egy évvel a brüsszeli merényletek után (vita)
 14.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc (vita)
 15.Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (vita)
 16.A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (vita)
 17.Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (vita)
 18.A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés (vita)
 19.e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.15-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről, Evan Mawarire lelkipásztor ügye (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post és Ricardo Serrão Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről, Evan Mawarire lelkipásztor ügye (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről, Evan Mawarire lelkipásztor ügye (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről, Evan Mawarire lelkipásztor ügye (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről, Evan Mawarire lelkipásztor ügye (B8-0224/2017).

II.   Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ukrán politikai foglyokról Oroszországban és a Krím helyzetéről (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Kosma Złotowski, az ECR képviselőcsoport nevében, Ukrán politikai foglyokről Oroszországban és a Krím helyzetéről (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, Ukrán politikai foglyokról Oroszországban és a Krím helyzetéről (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ukrán politikai foglyokról Oroszországban és a Krím helyzetéről (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica és Sandra Kalniete, a PPE képviselőcsoport nevében, Ukrán politikai foglyokról Oroszországban és a Krím helyzetéről (B8-0221/2017);

III.   Fülöp-szigetek, Leila M. De Lima szenátor ügye (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Dubravka Šuica, a PPE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről, Leila M. De Lima szenátor esete (B8-0226/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) egyes előkészített húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - határidő: 2017. május 3.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bután (E 943a), az izobután (E 943b) és a propán (E 944) színezékkészítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - határidő: 2017. május 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a nitritek (E 249–250) golonka peklowana esetében való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - határidő: 2017. május 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a feldolgozatlan egész, darált, őrölt, zúzott, szeletelt, a piacon a végső fogyasztók számára forgalomba hozott sárgabarackmagban előforduló hidrogén-cianid felső határértéke tekintetében történő módosításáról (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - határidő: 2017. június 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló 68/2013/EU rendelet módosításáról (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - határidő: 2017. június 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet bolgár, finn, német, portugál és spanyol nyelvi változatának helyesbítéséről (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - határidő: 2017. június 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: JURI, IMCO


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2015/1778 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/117 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 2.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 2.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ugyanazon rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint bejelentett, fel nem használt mennyiségek újraelosztásának tekintetében történő módosításáról (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 3.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a fényvisszaverő mintaként használt üvegszűrőkben és üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határoz, hogy nem tesz kifogást a Bíróság INF 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Bíróság és a Bizottság:

- Javaslat az INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 03/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 04/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 05/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


7. Az Európai Tanács 2017. március 9-10-i ülésének következtetései, beleértve a római nyilatkozatot is (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. március 9-10-i ülésének következtetései, beleértve a római nyilatkozatot is (2017/2515(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke), Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke), Paolo Gentiloni (olasz miniszterelnök) és Louis Grech (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo és Georgios Epitideios.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök közli, hogy nem kapott egyetlen kérelmet sem azon intézményközi tárgyalások megkezdése kapcsán, amelyeket a hétfői jegyzőkönyvben jelentettek be (2017.3.13-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

A bizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal: James Carver.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. EU–Brazília-megállapodás: a Horvátország engedményes listáján szereplő engedményeknek az EU-csatlakozás során történő módosítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0078)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.2. A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0079)


9.3. A DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindítása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0080)


9.4. Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra Ajánlás második olvasatra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0081)


9.5. A 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használata ***I (szavazás)

Jelentés a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0082)


9.6. Az uniós polgárok szabad mozgása és belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 216. pontja (2) bekezdésének megfelelően benyújtotta Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, az uniós polgárok szabad mozgása és a belső piacon történő munkavállalása előtt álló akadályokról (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0083)


9.7. Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000152/2016) felteszi: Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune és Edouard Martin, a Bizottsághoz: Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

A vita időpontja: 2017. február 15. (2017.2.15-i jegyzőkönyv, 15. pont )

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 128. pontja (5) bekezdésének megfelelően benyújtotta Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyásáról (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0084)


9.8. Iránymutatások a 2018. évi költségvetéshez – III. szakasz (szavazás)

Jelentés a 2018. évi költségvetés elkészítéséhez használt iránymutatásokról – III. szakasz [2016/2323(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0085

(Az ülést a szavazások indokolására várva néhány pillanatra felfüggesztik.)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo és Franc Bogovič

Patrizia Toia -jelentés - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu és Nicola Caputo

Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo és Franc Bogovič

Siegfried Mureşan -jelentés - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Vita időszerű kérdésekről - uniós biztonsági stratégia: egy évvel a brüsszeli merényletek után (vita)

Vita időszerű kérdésekről - uniós biztonsági stratégia: egy évvel a brüsszeli merényletek után (2017/2605(RSP))

Az elnök ismerteti az időszerű kérdésekről szóló vita eljárását (az eljárási szabályzat 153a. cikke).

Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, elindítja a vitát.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Claude Rolin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, az előző felszólaló szavai kapcsán, Mara Bizzotto pontosít (Az elnök azt válaszolja, hogy ellenőrizni fogják a Mara Bizzotto által mondottakat), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson és Cristian Dan Preda.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja) és Ian Borg.

A vitát berekesztik.


14. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc (vita)

Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta (a DEVE bizottság véleményének előadója), Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Lampros Fountoulis, független, Joachim Zeller, David Martin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel és Karoline Graswander-Hainz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná és Igor Šoltes.

Felszólal: Cecilia Malmström és Iuliu Winkler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


15. Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000007/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner kifejti a kérdést.

Julian King (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Țapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és David Coburn, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: ez utóbbi.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: António Marinho e Pinto, aki válaszol David Coburn kékkártyás kérdésére, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, és Marek Jurek e válaszról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Julian King.

A vitát berekesztik.


16. A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (vita)

Jelentés a közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásairól: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek [2015/2343(INI)] - Külügyi Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Michael Gahler és Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler és Esteban González Pons előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden és Charles Goerens.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Ian Borg, Michael Gahler és Esteban González Pons.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


17. Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikája (vita)

Jelentés Az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról [2016/2228(INI)] - Külügyi Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Urmas Paet és Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet és Sirpa Pietikäinen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jarosław Wałęsa (a PECH bizottság véleményének előadója), Jens Nilsson (a REGI bizottság véleményének előadója), Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström és José Inácio Faria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Julian King, Urmas Paet és Sirpa Pietikäinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


18. A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2309(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko és Ivica Tolić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Davor Škrlec.

Felszólal: Julian King és Charles Tannock.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


19. e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (vita)

Jelentés az Európai Unión belüli e-demokráciáról: lehetőségek és kihívások [2016/2008(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Isabella Adinolfi (a CULT bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Notis Marias és Davor Škrlec.

Felszólal: Julian King és Ramón Jáuregui Atondo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.10. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 600.410/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat