Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 80k
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Concluziile reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017, inclusiv Declarația de la Roma (dezbatere)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Votare
  
9.1.Acordul UE-Brazilia: modificarea concesiilor din lista de angajamente a Croației în cursul procesului său de aderare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a plantelor ***II (vot)
  
9.5.Utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune ***I (vot)
  
9.6.Obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă (vot)
  
9.7.Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (vot)
  
9.8.Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Dezbatere tematică - Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de la Bruxelles (dezbatere)
 14.Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere)
 15.Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)
 16.Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (dezbatere)
 17.O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (dezbatere)
 18.Raportul pe 2016 privind Muntenegru (dezbatere)
 19.E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.15.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, sur le Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire (B8-0224/2017).

II.   Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė și Igor Šoltes ,în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, referitoare la prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin și Julie Ward, în numele Grupului S&D, referitoare la prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, referitoare la prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea (B8-0221/2017);

III.   Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Filipine (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima (B8-0226/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic – fosfați – di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în anumite preparate din carne (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - termen: 3 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea butanului (E 943a), a izobutanului (E 943b) și a propanului (E 944) în preparatele din coloranți (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - termen: 10 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea nitriților (E 249 – 250) în golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - termen: 4 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați introduși pe piață pentru consumatorul final (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - termen: 4 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - termen: 2 iunie 2017)
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunilor în limbile bulgară, finlandeză, germană, portugheză și spaniolă ale Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - termen: 10 iunie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: JURI, IMCO


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 martie 2017
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții cu privire la lista entităților care beneficiază de derogare (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 2 martie 2017
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/921 în ceea ce privește realocarea cantităților neutilizate notificate în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul respectiv (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 3 martie 2017
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 8 martie 2017
retrimis fond: ECON

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul din sticla filtrantă și din sticla utilizată la etaloanele de reflexie (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 martie 2017
retrimis fond: ENVI

- Directiva Delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din carcase de lagăr și bucșe pentru anumite compresoare care conțin agenți refrigerenți (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 martie 2017
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 martie 2017
retrimis fond: AGRI


5. Transferuri de credite

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecții la transferul de credite al Curții de Justiție INF 1/2017.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Curtea de Justiție și Comisie:

- Propunere de transfer de credite nr. 2-INF/2017 - Curtea de Justiție (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 03/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 04/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 05/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


7. Concluziile reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017, inclusiv Declarația de la Roma (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 9 şi 10 martie 2017, inclusiv Declarația de la Roma (2017/2515(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație introductivă privind dezbaterea.

Donald Tusk (Președintele Consiliului European), Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei), Paolo Gentiloni (prim-ministrul italian) și Louis Grech (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a nu a primit nicio cerere referitoare la deciziile de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni (punctul 5 al PV din 13.3.2017).

Comisiile pot începe negocierile.

°
° ° °

A intervenit James Carver.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Acordul UE-Brazilia: modificarea concesiilor din lista de angajamente a Croației în cursul procesului său de aderare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0078)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.2. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0079)


9.3. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0080)


9.4. Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a plantelor ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0081)


9.5. Utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA(2017)0082)


9.6. Obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0083)


9.7. Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2016) adresată de Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune și Edouard Martin, Comisiei: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Dezbaterea a avut loc la15 februarie 2017 (punctul 15 al PV din 15.2.2017)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de trecere (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0084)


9.8. Orientări pentru bugetul 2018 - Secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului pe 2018, secțiunea III – Comisia [2016/2323(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0085

(Ședința a fost suspendată câteva minute înainte de explicațiile de vot.)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo și Franc Bogovič

Raport Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu și Nicola Caputo

Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) B8-0180/2017
Nicola Caputo și Franc Bogovič

Raport Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Dezbatere tematică - Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de la Bruxelles (dezbatere)

Dezbatere tematică - Agenda de securitate a UE: un an după atacurile de la Bruxelles (2017/2605(RSP))

Președintele a prezentat procedura pentru „Dezbaterile tematice” (articolul 153a din Regulamentul de procedură).

Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, a lansat dezbaterea.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, cu privire la spusele vorbitoarei anterioare, Mara Bizzotto, care a adus precizări (Președintele a răspuns că spusele Marei Bizzotto vor fi verificate), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson și Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit: Julian King (membru al Comisiei) și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Lampros Fountoulis, neafiliat, Joachim Zeller, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel și Karoline Graswander-Hainz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná și Igor Šoltes.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Iuliu Winkler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 16.3.2017.


15. Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000007/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner a dezvoltat întrebarea.

Julian King (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Claudia Țapardel, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, și David Coburn, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui António Marinho e Pinto.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: António Marinho e Pinto, care a răspuns la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de David Coburn, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, și Marek Jurek privind răspunsul primit.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Julian King.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (dezbatere)

Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona [2015/2343(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Michael Gahler și Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler și Esteban González Pons și-au prezentat raportul.

A intervenit Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden și Charles Goerens.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit: Ian Borg, Michael Gahler și Esteban González Pons.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 16.3.2017.


17. O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (dezbatere)

Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică [2016/2228(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Urmas Paet și Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet și Sirpa Pietikäinen și-au prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Jens Nilsson (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Julian King, Urmas Paet și Sirpa Pietikäinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 16.3.2017.


18. Raportul pe 2016 privind Muntenegru (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru [2016/2309(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock și-a prezentat raportul.

A intervenit Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko și Ivica Tolić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Davor Škrlec.

Au intervenit: Julian King și Charles Tannock.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 16.3.2017.


19. E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (dezbatere)

Raport referitor la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări [2016/2008(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Isabella Adinolfi (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias și Davor Škrlec.

Au intervenit: Julian King și Ramón Jáuregui Atondo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 16.3.2017.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 600.410/OJJE).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Aviz juridic - Politica de confidențialitate