Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0133(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0150/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0150/2016

Keskustelut :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Äänestykset :

PV 16/03/2017 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0091

Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

2. Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Kuhn PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Gabriel Mato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Julian King ja Marco Affronte.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö