Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg

3.1. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení B8-0191/2017, B8-0194/2017 a B8-0196/2017.

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan s procedurálnou námietkou a Geoffrey Van Orden k tomuto prerušeniu.

Pavel Telička a Bogdan Brunon Wenta uviedli návrhy uznesení B8-0200/2017 a B8-0224/2017.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Jonathan Arnott a Dominique Bilde.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia