Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2017 - Strasbourg

3.1. Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire
CRE

Resolutionsförslag B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post et Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen B8-0191/2017, B8-0194/2017 och B8-0196/2017.

Talare: Luke Ming Flanagan tog upp en ordningsfråga; Geoffrey Van Orden ytttrade sig om detta avbrott.

Pavel Telička och Bogdan Brunon Wenta redogjorde för resolutionsförslagen B8-0200/2017 och B8-0224/2017.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Jonathan Arnott och Dominique Bilde.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian Dan Preda, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy