Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург

3.2. Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Във връзка с това разискване председателят приветства, от името на Парламента с добре дошли, група членове от Парламента на Украйна, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic и Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică и José Inácio Faria.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност