Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg

3.2. Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim
CRE

Forslag til beslutning B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

I anledning af denne debat ønskede formanden på Parlamentets vegne en gruppe af medlemmer af Ukraines parlament, som havde taget plads i den officielle tilhørerloge, velkommen.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, og Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic og Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică og José Inácio Faria.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik