Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2017 - Strasbourg

3.2. Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

President tervitas Euroopa Parlamendi nimel toimuva arutelu puhul ametlike külaliste rõdul viibivat Ukraina parlamendiliikmete rühma.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic ja Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina ja Eduard Kukan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.3.2017 protokollipunkt 6.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika